ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง Nationnal Institute of Information and Communications Technology(NICT), Japan และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15/02/2019
อ่าน : 265 ล่าสุด : 2019-02-21 16:00:27


.... เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมสีฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง Nationnal Institute of Information and Communications Technology(NICT), Japan และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ Professor Naoya WADA จาก NICT และลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งมี รศ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา อ.วรัชญา พันธุ์พฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศฯ และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ความร่วมมือเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาการป้องกันการตรวจโรคไตให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น....


21/02/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น