ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์งานอบรมของแหล่งทุน National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH)

04/05/2019
อ่าน : 300 ล่าสุด : 2019-03-05 10:35:44


ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานอบรมของแหล่งทุน National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH) หน่วยงานภายใต้รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “NIAID, NIH Post Award Grants Policy and Management Training” ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจสามารถศึกษาหัวข้อในการอบรมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://www.cvent.com/d/d6qnf4 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานวิจัย โทร. 02-849-6252

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


05/03/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น