ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรม Workshop on Scientific Writing and Biostatistical Methods

10/08/2019
อ่าน : 257 ล่าสุด : 2019-03-13 09:47:22


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโปรดคลิกด้านล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


13/03/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น