ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


แนวทางการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงาน ช่วงเปลี่ยนผ่านการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

30/03/2019
อ่าน : 336 ล่าสุด : 2019-03-18 10:16:02


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....


18/03/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น