ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


นโยบายและภารกิจของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10/04/2019
อ่าน : 426 ล่าสุด : 2019-04-10 15:59:25


.... ....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


10/04/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น