ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติพระราชพิธิบรมราชาภิเษก

17/04/2019
อ่าน : 290 ล่าสุด : 2019-04-17 14:31:31


.... ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันที่ 6 พ.ค.นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานตราสัญลักษณ์พร้อมความหมาย และมีพระราชอนุญาตให้รัฐบาลทำขึ้นเป็นต้นแบบอย่าง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประดับในห้วงเวลาตั้งแต่เดือน เม.ย. 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 พ.ค. 2563 โดยตราสัญลักษณ์นี้จะปรากฏใน 6 แห่ง คือ 1. เครื่องใช้ในพระราชพิธีคนโทน้ำ จาก 108 แห่งทั่วประเทศ 2. การทำซุ้ม 3. ธงสัญลักษณ์ 4. เสื้อหรือหมวก 5. เข็มตราสัญลักษณ์ 6. การนำสัญลักษณ์ไปใช้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประดับในแก้วน้ำ ขวดแก้ว จาน ชาม ช้อน แจกัน เหยือกน้ำ กำไล จี้ กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เว้นแต่สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการนำไปเผยแพร่ในรูปของแผ่นพับหรือสติกเกอร์จะต้องใช้สีที่ถูกต้องตามต้นแบบ อ้างอิงจาก กองสื่อสารองค์กร....


17/04/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น