ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ และภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

30/11/-0001
อ่าน : 262 ล่าสุด : 2019-04-22 09:10:05


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


22/04/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น