ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุมวิชาการ Medical Microbiology conference

10/05/2019
อ่าน : 257 ล่าสุด : 2019-04-24 11:23:35


.... ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ในหัวข้อ Medical Microbiology conference ครั้งที่ 9 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ โทร.63808....


24/04/2019 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น