ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การใช้กัญชาทางการแพทย์ (สงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น บุคลากรคณะแพทยศาสตร์จะได้รับสิทธิ์เป็นอันดับแรก)

30/11/-0001
อ่าน : 340 ล่าสุด : 2019-05-03 10:55:31


ฝ่ายวิจัยขอเรียนเชิญบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การใช้กัญชาทางการแพทย์" โดยมี นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง เป็นวิทยาการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2562 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


03/05/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น