ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส” และ “นักวิจัยอาวุโส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

10/05/2019
อ่าน : 269 ล่าสุด : 2019-05-10 16:45:02


.... ....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


10/05/2019 | รัตนาภา แก้วประดิษฐ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น