ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรม "การใช้กัญชาทางการแพทย์"

16/05/2019
อ่าน : 440 ล่าสุด : 2019-05-17 14:23:58


.... วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ได้จัดอบรม หัวข้อ การใช้กัญชาทางการแพทย์ วิทยากรโดย นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง และในการนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวว่า เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากกัญชา จากแพทย์แผนปัจจุบันที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ โดยมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และจากบุคคลภายนอกสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก....


17/05/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น