ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ม.ขอนแก่นปลื้มที่ 3 มหา’ลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลกของ Leiden

30/11/-0001
อ่าน : 223 ล่าสุด : 2019-05-28 09:16:56


มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดลำดับจากผลงานวิจัยเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่พิจารณาจากการจัดอันดับในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดลำดับ เป็นลำดับ 2 ของประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านข่าวเพิ่มเติมดังลิงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


28/05/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น