ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กองบริหารงานวิจัย เปิดรับลงทะเบียนนักวิจัย มข ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์วิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

30/11/-0001
อ่าน : 363 ล่าสุด : 2019-05-30 09:09:13


กองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับลงทะเบียนนักวิจัย มข ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์วิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เปิดรับตลอดปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


30/05/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น