ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ความร่วมมือการสร้างนวัตกรรมด้าน medical diagnostic test kit สำหรับโรคติดเชื้อ

03/06/2019
อ่าน : 407 ล่าสุด : 2019-06-06 07:24:27


....วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ เมือง Fukuoka, Japan รองคณบดีฝ่ายวิจัยเดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท ADTEC Co.,Ltd ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต medical diagnostic test kit เพื่อหาความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับภายใต้แผนงานตามวิสัยทัศน์ Fostering a start up and Innovation ecosystem โดยรองคณบดีได้เชิญชวนให้ทางบริษัทร่วมลงทุนด้านการผลิต medical diagnostic test kit โดยเสนอให้ใช้สถานที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจ ซึ่งทางทีมของบริษัทจะเดินทางมาสำรวจความเป็นไปได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาชุดทดสอบทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนกรกฎาคม 2562 ในครั้งนี้ผู้จัดการบริษัท ADTEC CO,Ltd ได้มอบชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติบอดีในซีรั่มทั้งคนและสัตว์หลังจากได้รับวัคซีนกระตุ้นมาทำการทดสอบในประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ด้านวิชาการ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษา ....


05/06/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น