ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ Business Incubation Challenge : BIC

24/06/2019
อ่าน : 237 ล่าสุด : 2019-06-24 09:36:30


....อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักวิจัย บุคลากร และผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Business Incubation Challenge ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้-14 กรกฎาคม 2562 ช่องทางการสมัคร 1) ยื่นความประสงค์ทาง https://forms.gle/qAmd6UtofTajiKLV7 2) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://sciencepark.kku.ac.th/download.php สแกนส่งมาที่อีเมล Incu@kkusp.com 3) สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) สอบถามเพิ่มเติม 08-5000-8164 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


24/06/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น