ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


“4 Steps บันไดอาชีพนักวิจัย”

03/07/2019
อ่าน : 234 ล่าสุด : 2019-07-03 09:48:44


“4 Steps บันไดอาชีพนักวิจัย” วช. พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ในระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่อาชีพนักวิจัย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ติดตามการเปิดรับทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อฐานทางวิชาการ ได้เร็วๆนี้ #NRCT #วช5G #Funding_Agency_MHESI

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


03/07/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น