ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มอบรูปแสดงความยินดี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

03/02/2015
อ่าน : 656 ล่าสุด : 2015-02-08 16:55:33


ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มอบรูปแสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556
จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้แก่
          ศาสตราจารย์โสพิศ วงศ์คำ และ
          ศาสตราจารย์บรรจบ ศรีภา

     โดยมีท่านคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มข. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้เกียรติเป็นผู้มอบรูปแสดงความยินดี
     ณ ห้องประชุม กวี ทังสบุตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

07/02/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น