ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Open House "เปิดบ้าน วช.56: Change for the Future"

07/07/2019
อ่าน : 164 ล่าสุด : 2019-07-08 14:55:30


ขอประชาสัมพันธ์งาน Open House "เปิดบ้าน วช.56: Change for the Future" โดยนักวิจัยสามารถศึกษาข้อมูล

- เอกสาร Open House "เปิดบ้าน วช.56: Change for the Future"

- คู่มือรับทุนวิจัยนวัตกรรมในประเด็นสำคัญ

-คู่มือ NRMS เสนอขอทุนใหม่ปี 2563

-คู่มือขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

ได้ที่ URL: https://www.nrct.go.th/home

Facebook: @nrctofficial

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


08/07/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น