ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพ แลถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ICH-GCP

06/08/2562
อ่าน : 244 ล่าสุด : 2019-07-10 11:22:13


ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพ แลถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ICH-GCP วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้นที่ 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับจำนวน จำกัด เพียง 90 ท่านเท่านั้น สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/fyCoKCxYtFMCxgvo8 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา แก้วคง โทร. 043 366 5776 เบอร์ภายใน 66576 ,66577 หรือ E- Mail : jintanaka@kku.ac.th

10/07/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น