ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การเภสัชกรรม

30/11/-0001
อ่าน : 147 ล่าสุด : 2019-07-12 14:39:16


องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ให้มีรูปแบบหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการรักษาแต่ละโรคมากขึ้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 องค์การเภสัชกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบยาเตรียมที่ทันสมัย ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับโรคต่างๆมากขึ้น เช่น ยาเหน็บทวารหนัก แผ่นแปะซึมผ่านผิวหนัง และแผ่นฟิล์มเกาะติดเนื้อเยื่อในช่องปาก รวมถึงวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม ศึกษาความคงสภาพ ศึกษาปรีคลินิก และศึกษาคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นได้ใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเมดิคัลเกรด

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


12/07/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น