ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปี 2562

18/07/2019
อ่าน : 162 ล่าสุด : 2019-07-16 09:53:36


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


15/07/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น