ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และการอ่านรายงานเพื่อการนำไปใช้

30/11/-0001
อ่าน : 120 ล่าสุด : 2019-08-08 13:49:22


ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และการอ่านรายงานเพื่อการนำไปใช้ ด้วย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และการอ่านรายงานเพื่อการนำไปใช้” โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 -16.00 น. ณ ห้อง 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/i7TSyJbwNjKrhm9LA ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 หมายเหตุ: รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน กรณีมีผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม ทางบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จะคิดค่าอบรมท่านละ 2,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


08/08/2019 | ต้นกล้า อินสว่าง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น