ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์

07/08/2019
อ่าน : 597 ล่าสุด : 2019-08-08 13:52:10


ขอเชิญนักวิจัย เสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย (เปิดรับสมัครทุกวัน) ผ่านระบบ Submit Online ที่เว็ปไซต์ฝ่ายวิจัย http://mdresearch.kku.ac.th/submitinfo/proposal ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


08/08/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น