ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ภาพกิจกรรมสัมมนาเเละฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Multiplex beads suspension array (Luminex)

05/02/2015
อ่าน : 1084 ล่าสุด : 2015-02-09 11:02:3709/02/2015 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น