ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

18/09/2019
อ่าน : 195 ล่าสุด : 2019-09-18 14:26:07


ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานีรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ทั้งหมดจำนวน 72 ผลงาน ลำดับที่ 53 ผลงาน การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่สมบูรณ์แบบของศูนย์ตะวันฉายโดย ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากความร่วมมือของสองคณะ คือ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนศูนย์ตะวันฉาย ในการรับมอบรางวัลเลิศรัฐ หรือ Public Sector Excellence Awards (PSEA) ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสําเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 

และเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ, สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่มาของภาพ: https://www.opdc.go.th/content/gallery/NDgyMA

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


18/09/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น