ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สวข. จัดประชุมอธิบายการใช้คู่มือคุณภาพในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

13/09/2019
อ่าน : 163 ล่าสุด : 2019-09-30 15:57:14


ประชุมอธิบายการใช้คู่มือคุณภาพในการขอรับรองมาตรฐานISO 9001: 2015

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมอธิบายการใช้คู่มือคุณภาพในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ณ ห้องประชุม 5202A ชั้น 2 อาคารเวชวิชาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา09.00-16.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 คน โดยมี นายสมคิดพัชรนฤมล จากบริษัท ที พี คอนเซาท์ เทรนนิ่ง จำกัด อธิบายการใช้งานเอกสารแต่ละฝ่ายงานภายใต้โครงการของฝ่ายวิจัยได้แก่ โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพฯ และโครงการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ฯและมีศ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ประธานโครงการดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมตกผลึกขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้ชัดเจน และเข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้นการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้แต่ละฝ่ายงานสามารถใช้งานเอกสารได้อย่างถูกต้องและพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ต่อไป


30/09/2019 | Pohnratchada Mattrasongkram


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น