ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์และ สวข.จัดประชุมติดตามการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

07/10/2019
อ่าน : 185 ล่าสุด : 2019-10-10 11:00:32


เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ผ่านมาฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง จัดประชุมติดตามการจัดทำระบบเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุม 5202A ชั้น 2 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 คน มีรศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร ตัวแทนฝ่ายบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆ ของโครงการให้บริการภายใต้การดูแลของฝ่ายวิจัย ได้แก่ โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพฯ และโครงการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ฯ ได้นำเอกสารที่ได้จัดทำขึ้น และมีการใช้งานจริงตามระบบริหารคุณภาพ เสนอให้ที่ปรึกษาจากบริษัท ที พี คอนเซาท์ เทรนนิ่ง จำกัด ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง และมีการนัดหมายขั้นตอนการดำเนินงานครั้งถัดไป คือการอบรม Internal audit ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 


10/10/2019 | Pohnratchada Mattrasongkram


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น