ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรม “แนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย”

20/11/2019
อ่าน : 197 ล่าสุด : 2019-10-31 15:23:32


....ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายนพ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/68  

หรือผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด
หรือโทร.67057
: นักวิจัยที่ต้องการขอคำปรึกษา ใคร่ขอความกรุณากรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นตามแบบฟอร์มที่แนบไว้...

 

 

         

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


31/10/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น