ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดระบบงบประมาณ การบริหารจัดการทุนด้าน ววน.

30/11/-0001
อ่าน : 164 ล่าสุด : 2019-11-07 09:26:56


ฝ่ายิจัยขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์  การจัดระบบงบประมาณ และการบริหารจัดการทุนวิจัยด้านทยาศาสตร์ิจัยและนัตกรรม (น.) ปี 63 (รายละเอียดดัง link ด้านล้างนี้) 


ทั้งนี้ นักวิจัยที่ได้ยื่นทุน ววน. ไปเมื่อปีที่แล้ และได้คะแนนระดับ 4-5 คะแนน  ขอให้ท่าน resubmit ผ่านทาง PMU 1-4 (Program Manager Unit) ภายในันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณงามจิตร กองบริหารงานิจัย มข. โทร 42762 อีเมล์ ngamchaitku@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


07/11/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น