ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ปี พ.ศ. 2563-2570

31/12/2019
อ่าน : 202 ล่าสุด : 2019-11-08 13:37:15


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ปี พ.ศ.2563-2570 รายละเอียดดัง link ด้านล่างนี้

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


08/11/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น