ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


NECTEC ร่วมมือกับ มข. เปิดตัว Application "KhunLook MobileApp"

11/02/2015
อ่าน : 753 ล่าสุด : 2015-02-11 10:25:37


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือพัฒนา Mobile Application และ Web Application KhunLooKApp ( คุณลูกแอพ) โดยได้รับความร่วมมือจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมอนามัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เป็น Application สำหรับผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี ใช้บันทึกและประเมินข้อมูลลูกด้าน การเจริญเติบโต พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การดูแลช่องปากและฟัน และเตือนนัดได้ เป็นภาษาไทย ใช้เกณฑ์ของเด็กไทยขณะนี้

Android Application และ Web Application version แรก พร้อมใช้งานแล้ว
ใช้งานฟรี ด้วยการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Android App (4.1ขึ้นไป)
https://play.google.com/store/apps/details?id=hda.app.khunlook&hl=th
iOS App link for applestore (7.0ขึ้นไป)
https://itunes.apple.com/us/app/khunlook-khun-luk/id961051837?ls=1&mt=8
Website : www.khunlook.com
ติดตามความเคลื่อนไหวและcommentเพิ่มเติมได้ที่ KhunLook fanpage
https://www.facebook.com/pages/KhunLook/1591344757765147

ข้อมูลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสวันต์ อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


11/02/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น