ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference

03/01/2020
อ่าน : 170 ล่าสุด : 2019-11-27 09:40:15รายละเอียดเพิ่มเติม Click


27/11/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น