ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 11

19/03/2015
อ่าน : 525 ล่าสุด : 2015-02-11 14:29:10


ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดรับ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลและเทคนิคการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 11  ในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558


รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


11/02/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น