ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563

30/11/-0001
อ่าน : 218 ล่าสุด : 2019-12-26 16:16:34


ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ได้สนับสนุนการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย รวมถึงพันธมิตรของฝ่ายวิจัย  ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานมีการจับฉลากแจกของขวัญปีใหม่ และเงินรางวัล มีกิจกรรมเล่นเกมอย่างสนุกสนาน


26/12/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น