ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


5G Evolution Mobile Communication and Its Ecosytem โอกาสและอนาคตของเทคโลโลยี 5G

25/01/2020
อ่าน : 102 ล่าสุด : 2020-01-06 12:35:19


5G Evolution Mobile Communication and Its Ecosytem โอกาสและอนาคตของเทคโลโลยี 5G
วิทยากรโดย คุณจรัญ สินสวัสดิ์มงคล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงข่ายอนาคต บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
เวลา 14.00 น. บริเวณ Forum Zone อาคาร 1 KKU Learning Lounge
#งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจ้าาา#KKULibrary


06/01/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น