ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน ในโอกาศได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภทวิชาการ/วิจัย

24/01/2020
อ่าน : 104 ล่าสุด : 2020-01-24 11:52:54


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน ในโอกาศได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภทวิชาการ/วิจัย ผู้ได้รับคัดเลือก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะมอบโล่และคำประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

24/01/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น