ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Work Shop Big Data กับการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. โดย ดร.อสมา กุลวานิชย์ไชยนันท์

27/01/2020
อ่าน : 145 ล่าสุด : 2020-01-27 15:33:18


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....


27/01/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น