ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนองานวิจัย หัวข้อ

31/01/2020
อ่าน : 327 ล่าสุด : 2020-02-03 11:00:29


ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนองานวิจัย หัวข้อ "รวมพลคนวิจัย งานวิจัยพิเศษ&เร่งด่วน การติดเชื้อโคโรน่า 2019" รอบแรก 31 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2563

03/02/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น