ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ชุดทดสอบพยาธิคว้ารางวัลชมเชยครงการประกวด“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563” (Research to Market 2020) ระดับประเทศ

30/11/-0001
อ่าน : 381 ล่าสุด : 2020-02-03 13:04:54


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการตลาด จัดทำแผนธุรกิจจากงานวิจัย “Kapillariasis ICT Kit หรือ KAP Kit ชุดทดสอบสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลลาเรียในคน” คว้ารางวัลชมเชยในโครงการประกวด“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563” (Research to Market 2020) ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย พัฒนาเป็นแผนศึกษาความเป็นได้ทางธุรกิจสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเข้าร่วมการประกวดจำนวน 22 ทีม ซึ่งงานวิจัย “Kapillariasis ICT Kit หรือ KAP Kit ชุดทดสอบสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลลาเรียในคน” นั้นเป็นโรคประจำถิ่นพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผู้คนมีพฤติกรรมนิยมรับประทานปลาน้ำจืดไม่ปรุงสุกที่อาจมีพยาธิแคปิลาเรียเข้าไป อาการคล้ายคลึงกับโรคร้ายหลายหลายโรคไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคตับโรคมะเร็งลำไส้หรือโรคเอดส์ เป็นผลงานวิจัยของศ.ดร.วันชัย และ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ พร้อมทั้งคณะผู้วิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาเป็นชุดทดสอบที่ให้ความแม่นยำสูง รวดเร็วและใช้งานสะดวก ทำให้แพทย์สามารถตรวจแยกโรคได้อย่างแม่นยำและรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงทีทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


03/02/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น