ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ร่วมกับ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

26/02/2020
อ่าน : 150 ล่าสุด : 2020-02-06 10:44:53


.... ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ร่วมกับ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ "การสืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย/ต่างประเทศ" ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://ip.kku.ac.th/register2.html หรือผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด ทั้งนี้นักวิจัยที่ต้องการขอรับคำปรึกษา ใคร่ขอเตรียมเอกสารผลงานมาด้วย....


06/02/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น