ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


LATERAL FLOW AND BIO-BANKING SERVICES ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 แล้ว

18/02/2020
อ่าน : 183 ล่าสุด : 2020-02-18 10:46:19


เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ฝ่ายวิจัยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง ได้เข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ภายใต้ขอบเขต "LATERAL FLOW AND BIO-BANKING SERVICES FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT โดยมี ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์เป็นประธานคณะทำงาน จากฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัท TUV NORD Thailand ได้มอบใบรับรองฉบับจริงอย่างเป็นทางการแก่ฝ่ายวิจัยและสวข. ซึ่งถือได้ว่าโครงการ Lateral flow และ BioBank ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


18/02/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น