ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis clonorchiasis ICT Kit)

18/02/2020
อ่าน : 302 ล่าสุด : 2020-02-18 15:19:20


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....


18/02/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น