ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ชุดทดสอบโรคพยาธิทริคิโนสิสในคน (Trichinosis ICT Kit)

21/02/2020
อ่าน : 225 ล่าสุด : 2020-02-21 14:42:52


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....


21/02/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น