ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การขอรับบริการให้คำปรึกษาด้านชีวสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

30/11/-0001
อ่าน : 103 ล่าสุด : 2020-02-24 16:26:17


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....


24/02/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น