ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ช่องทางการติดต่อประสานงาน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

30/06/2020
อ่าน : 86 ล่าสุด : 2020-05-13 11:29:21


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....


12/05/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น