ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Run Office ขอเชิญเข้าร่วม RUN online talk May 2020

13/05/2020
อ่าน : 83 ล่าสุด : 2020-05-13 14:23:59


.... Run Office ขอเชิญเข้าร่วม RUN online talk May 2020 - วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00-20.30 น. โดย ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์ หัวข้อ: Virtual Museum without COVID-19? Join Zoom Meeting https://chula.zoom.us/j/92501388991 Meeting ID: 925 0138 8991 - วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00-20.30 น. โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม Food Innopolis, สวทช. หัวข้อ: OKRs เปลี่ยนชีวิต Join Zoom Meeting https://chula.zoom.us/j/99297594496 Meeting ID: 992 9759 4496...


13/05/2020 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น