ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านปรีคลินิก-คลินิก ครั้งที่ 1/2563

13/05/2020
อ่าน : 449 ล่าสุด : 2020-05-13 15:51:03


.... ฝ่ายวิจัยได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านปรีคลินิก-คลินิก ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 5310 ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ....


13/05/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น