ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร

30/11/-0001
อ่าน : 98 ล่าสุด : 2020-05-21 10:41:31


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....


21/05/2020 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น