ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ระชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าฟัง Metabolomics 101 Webinar ผ่านช่องทาง Facebook Live Streaming

21/05/2020
อ่าน : 74 ล่าสุด : 2020-05-21 15:46:21


.... สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าฟัง Metabolomics 101 Webinar ผ่านช่องทาง Zoom สำหรับผู้ที่ไม่ทันในรอบแรก สามารถรับฟังผ่านช่องทาง Facebook Live Streaming* บนเพจ Khon Kaen University International Phenome Laboratory โดยสามารถกด Like Page เพื่อรอรับการแจ้งเตือนได้เลย!! เวลาเข้าร่วมรับฟัง เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. *ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาผ่านซูมเท่านั้น ในกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลพิเศษ ผู้เข้าฟังสัมมนาผ่านช่องทาง Zoom และ Facebook Live Streaming สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับ Online Certificate หลังการสัมมนา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-009700....


21/05/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น