ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


UK-Thailand Research Funding Opportunities: EP2 ทุนวิจัยสหราชอาณาจักร และเคล็ดลับการเขียนขอทุน

28/05/2020
อ่าน : 64 ล่าสุด : 2020-05-21 15:56:22


.... การอบรม UK-Thailand Research Funding Opportunities: EP2 ทุนวิจัยสหราชอาณาจักร และเคล็ดลับการเขียนขอทุน Episode 2: ทุนวิจัยสหราชอาณาจักร และเคล็ดลับการเขียนขอทุน สำหรับ webinar ครั้งที่สอง หัวข้อ “ทุนวิจัยสหราชอาณาจักร และเคล็ดลับการเขียนขอทุน” จะจัดขึ้นในวันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น. (เวลาไทย) โดยจะมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้ รายละเอียดทุนวิจัย และ fellowship สำหรับนักวิจัยไทยและสหราชอาณาจักร เสวนาตัวแทนผู้ให้ทุนจากสหราชอาณาจักร เรื่อง เคล็ดลับในการเขียนขอทุนวิจัย โดยมีวิทยากร ดังนี้ Roger Blake, Grants Policies and Liaison Manager, Wellcome Trust Maria Campbell and Marta Tedros, Senior Project Manager, British Council Ruth McQuitty, Representative from UKRI กิจกรรมนี้จะนำเสนอเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Webex โดยจะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด....


21/05/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น